Meslekler

Subay Nasıl Olunur 2018?

Ülkemizde 2016 yılında darbe girişimi sonrasında bütün Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı. Peki artık Subay nasıl olunur? 2018 yılı itibariyle subay nasıl olunur bu yazımızda detaylı bir şekilde açıklayacağız.

Öncelikle belirtelim ki ortaokul ve üniversite okuyan öğrenciler Harp Akademilerine başvuruda bulunamaz. Eğer ortaokula gidiyorsanız liseyi başarılı bir şekilde bitirip o zaman başvuru yapacaksınız. Eğer üniversitede okuyorsanız da yine de şansınız bitmiş değil. Üniversiteyi bitirip asteğmen olarak askere gidip daha sonrasında askeriyede belirli şartları taşıyorsanız kalabilirsiniz.

Şimdi gelelim; Lisede okuyan ve henüz yeni mezun olmuş adaylara. Başvuruda bulunacak adayların  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ilk şarttır. Sonrasında  Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak  yani 2018 yılı itibariyle 1998 ve sonrası doğumlu olmak. Sonraki yıllar içinde bu hesapla gidebilirsiniz. 2019 yılında 1999 sonrası doğumlu olmak gibi.  Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları  kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmalı veya 2016 ve 2017 yılında mezun olmanız gerekiyor. Önceki yıllarda mezun olanlar kesinlikle başvuruda bulunamaz. Sonrasında ÖSYM  tarafından 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018-MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak. Bu sınav her sene tekrarlanacaktır. 2019 yılında lise son olacaklar 2019 yılındaki sınava katılacaklar.  Sınavı geçenler sonrasında 24 Nisan 2018 – 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek tercihlerini yapacaklar.  MSÜ Sınavı Soru dağılımı aşağıdaki gibidir;

Türkçe (40 soru)
Sosyal Bilimler
Tarih (5 soru)
Coğrafya (5 soru)
Felsefe (5 soru)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) (5 soru)
Temel Matematik (40 soru)
Fen Bilimleri
Fizik (7 soru)
Kimya (7 soru)
Biyoloji (6 soru)

Toplam 120 Soru

Hava Harp Okulu’nda 59. Dönem Diploma ve Sancak Devir – Teslim töreni, Yeşilköy’deki Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda yapıldı. (Berk Özkan – Anadolu Ajansı)

Bu aşamaları başarıyla geçenler 2’nci seçim aşamasına geçecektir. 2’nci aşamada;  Önceki fiziki değerlendirmeye bakılacaktır. erkekler için en az 162 cm, bayanlar için 149 cm boyu olması gerekir.

c) Kişilik Değerlendirme Testi:
Adayların kişilik özelliklerini belirlemek, mülakat aşamasına destekleyici veri sağlamak amacıyla
kullanılır, test sonuçlarına göre eleme yapılmaz.
ç) Psikomotor Testi (Sadece Hava Harp Okuluna Başvuran Adaylar İçin) :
(a) Psikomotor Testi Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenen adaylar için
uygulanacaktır.
(b) Adayların el-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa
temel teşkil eden algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat vb. yeteneklerini ölçmek amacıyla
bilgisayar ortamında uygulanır.
(c) Psikomotor testinden bayan ve erkek adaylardan 88 puanın altında alan adaylar
elenir. Baraj puanının altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek Hava Harp Okulu adaylığı
sonlandırılır, varsa diğer okul tercihleri için seçim aşamalarına devam ettirilir. Psikomotor testinin itirazı
yapılmaz ve her adayın tek giriş hakkı vardır.
(ç) Psikomotor testinde aday geçti veya kaldı şeklinde değerlendirilir. Psikomotor
testinden alınan puan değerlendirmede kullanılmaz.
d) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT):
(a) Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, 400
metre koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında yapılır.
(b) Adayların Fiziki Yeterlilik Testi için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor
şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu vs.) getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testine katılan
adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar
süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. Fiziki Yeterlilik
Testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar
(ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.
(c) Fiziki Yeterlilik Testinde uygulanacak branşlara göre derece ve puanlar TABLO2’de
gösterilmiştir. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır.
Fiziki Yeterlilik Testinde yapılan 5 branşın 4’ünden en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla
branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün branşlardan alınan toplam puan
nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır.
(ç) Fiziki Yeterlilik Testi sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday ‘0’ puan aldığı
her branş için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim
aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. (Seçim aşamalarının
yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz!) Fiziki Yeterlilik Testine itiraz aynı
gün içerisinde test bitimine müteakip en fazla 45 dakika sonrasında yapılır. İtiraz eden aday ilgili branştan
tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir.
Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.
22
e) Mülakat:
(1) Fiziki Yeterlilik Testinden sonra adaylar mülakat komisyonlarına sevk edilir.
(2) Adaylar, Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu için farklı kriterlere göre
farklı mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır.
(3) Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak
amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.
(4) Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, bireysel
zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı,
ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge,
mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçeyi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve
tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.
(5) Komisyon üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve yüz tam puan
üzerinden değerlendirmektedir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar müteakip sürece devam
ettirilmez. Mülakat komisyonu kararları kesindir. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.
Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.
f) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sadece Bando Astsubay
Meslek Yüksekokuluna Başvuran Adaylar için):
Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuran adaylar mülakat aşamasını müteakip Müzik
Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınırlar. Adayların çalgı icra performanslarını daha iyi
göstermeleri maksadıyla Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2’nci seçim aşamasının ertesi
günü icra edilecektir.
Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Teori ve Çalgı performansı olmak üzere iki ana
bölümden oluşur.
(1) Teori:
(I) Solfej: Muammer SUN’un solfej kitabından bir adet parça ve komisyonun
belirleyeceği bir adet deşifreden oluşur. (Okunacak parçalar, komisyon tarafından Muammer SUN’un solfej
kitabında yer alan belirli standarttaki parçalar arasından bir tanesi seçilerek öğrenciye sınav esnasında tebliğ
edilecektir)
(II) Dikte: Komisyon tarafından belirlenecek 8 ölçülük bir adet tek sesli dikte ile
tercihen iki ve üç sesli akor duymaktan oluşur. (Akorların seslerinin kalından inceye doğru “A” ya da “NA”
şeklinde vermesi istenip, ayrıca nota isimleri istenmeyecektir)
(2) Çalgı Performansı:
Bu aşama teknik ve müzikal açıdan değerlendirilmek üzere; Üflemeli, Vurmalı, Telli, Yaylı ve Tuşlu
Çalgı gruplarından herhangi bir çalgı ile o çalgının literatüründe bulunan 1 adet etüt, 1 adet eserin
seslendirilmesinden oluşur. Adaylar Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına piyano ve bateri
takımı hariç kendi enstrümanlarını yanlarında getirecektir.

Yukarıdaki puanlama tablosuna göre; 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar, ilan
edilen kontenjan çerçevesinde sıralanarak Yetenek Sınavında başarılı olmuş sayılırlar. Yetenek Sınavından
60 puanın altında not alan adaylar başarısız sayılır.
NOT: Özel yetenek sınavını başarı ile geçen öğrencilerden kontenjan kadarı çalgı bakım ve onarım
programında istihdam edilecektir. Diğer öğrenciler Üflemeli ve Vurmalı Çalgı gruplarından uygun olan
çalgılarda istihdam edileceklerdir.
g) Sağlık Muayenesi:
(1) Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık
kurulu raporu almak amacıyla, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık
kuruluşlarına sevk edilir.
(2) Hava Harp Okuluna müracaat eden adaylar “Askeri öğrenci olur, uçucu
yetiştirilmeye elverişlidir.” sağlık raporunu almak üzere sevk edilir.
(3) “Askeri öğrenci olur, uçucu yetiştirilmeye elverişlidir.” kararlı rapor alamayan
adayların Hava Harp Okulu adaylıkları sonlandırılacak, ÖSU’ya tefrik edilmeyeceklerdir.
ğ) Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU):
(1) Hava Harp Okuluna başvuran adaylardan 2018-MSÜ Sayısal Puanı (100’lük
sisteme dönüştürülerek), Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Notları esas alınarak belirlenen değerlendirmeye
göre, “Askeri öğrenci olur, uçucu yetiştirilmeye elverişlidir.” sağlık raporu alanlardan Öğrenci Seçme Uçuşu
kontenjanına girenler için uygulanacaktır.
(2) Önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylardan Öğrenci Seçme
Uçuşu kontenjanına girenler, Hava Kuvvetleri Komutanlığının belirleyeceği tarih ve hava meydanlarında
Öğrenci Seçme Uçuşuna tabi tutulurlar. Öğrenci Seçme Uçuşları yalnız uçuş kriterine göre icra edilir.
Başarısız olan adaylar elenir. (Hava Harp Okulu adaylığı sonlanır varsa diğer tercihleri için adaylığı devam
eder.)
(3) Adayların hangi tarihte, nerede Öğrenci Seçme Uçuşuna katılacağı Hava Harp
Okulu tarafından adaylara duyurulacaktır. Öğrenci Seçme Uçuşu süresince adayların kalacak yer ve yemek
ihtiyaçları ile uçuş kıyafetleri Hava Harp Okulu tarafından ücretsiz karşılanacaktır.
(4) Öğrenci Seçme Uçuşunu başarı ile bitiren adaylar “Aday Değerlendirme Puanı”na
göre sıralamaya tabii tutulur ve HHO kontenjanı kapsamında intibak eğitimine alınır. Kontenjana giremeyen
adaylar ÖSU’dan başarılı olsalar dahi HHO intibak eğitimine alınmazlar.
h) İntibak Eğitimi:
(1) İntibak eğitimi, intibak eğitim programına uygun olarak yürütülür.
(2) Bu eğitim süresince adayların giyecek, yiyecek ve yatacak yer ihtiyaçları Okul
Komutanlıkları tarafından karşılanmaktadır.
(3) İntibak eğitimi esnasında askerliğe uyum sağlayamayacakları değerlendirilen
adaylar, askeri öğrenci olma hakkını kaybederler. Başarılı olanlar intibak eğitimi sonunda törenle yemin
ederek, “Askeri Öğrenci” olurlar.
ı) Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması:
(1) Daha önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu
kurum ve kuruluşları aracığı ile arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılacaktır.
(2) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı
halleri bulunan adaylar okullara kabul edilmez.
(3) Adaylar okula kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi arşiv araştırması ve
güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların okulla ilişiği kesilir.

4
Öğrenmek istediğini sor...

avatar
3 Comment threads
1 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
SelinnasilolunurEmirhan Can Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Emirhan Can
Ziyaretçi

selamün aleykum önce şimdi ben orta 2 ye gidiyorum ve subay olmak istiyorum şimdi ortaokul bitdikten sonra ne yapmalıyım metinden pek bişey anlamdım ortaokuldan sonra hangi askeri okula gidebilirim bir yazabilirmisiniz

Selin
Ziyaretçi
Selin

Boyum 156 ve 15 yaşındayım diyelim ki boyum uzaması bu boyla olur muyum?

Selin
Ziyaretçi
Selin

Boyum 1.56 ve 15 yaşındayım diyelim ki boyum uzamadI. Bu boyla olur muyum?