Meslekler

Esnaf Nasıl Olunur?

Kendi işini kurmak isteyen kişilerin aklına gelen ilk meslek tahmin edileceği gibi esnaflıktır. Esnaflık anlam bakımından incelendiği zaman, küçük ölçekli ticarethaneler ve el sanatları ile uğraşan kişilerin yapmış olduğu meslek, bu meslekten de ticari bir menfaat gözeten kimselere verilen genel bir isimdir. Biraz daha geçmişe gittiğimiz zaman Osmanlı döneminde sadece bir işletmesi olan kişilere esnaf denilmediği, seyyar satıcılık yapan kişilere de esnaf denildiği açık bir şekilde görülmektedir. Esnaf nasıl olunur konusuna resmi kaynaklara göre yanıt verecek olursak doğrudan esnaf ve küçük sanatlar kanununu incelememiz yeterli olacaktır. Burada belirtilenlere göre, ister bir dükkanı, isterse gezici ya da belirli bir sokağın belirli bir yerinde sabit bulunan, sermayesi ile birlikte beden gücünü de çalışmalarına dahil eden, gelirini de buy olla sağlayan kişilere esnaf denildiğinden bahsedebiliriz.

Nasıl Esnaf Olunur?

Esnaf nasıl olunur konusunda biraz daha detaya girecek olursak, esnafların tabi oldukları hükümler ile ilgili şu açıklamaları yapabiliriz.

  • Esnaflar tacir statülerine dahil edilmemektedirlker.
  • Aksi belirtilmediği durumlarda da tacirlerin üstlenmiş oldukları mükellefiyetleri ve sorumlulukların, esnaflara aynen uygulanmamaktadır.
  • Esnaflar iflasa tabi tutulmamaktadfırlar.
  • Şirketler tarafından muhasebe kayıtlarının tutulmuş olduğu defteri kebir, esnaflar için geçerli değildir. Esnaflar doğrudan sermaye durumları göz önünde bulundurularak tevfikata tabi olabilir ya da doğrudan işletme defterine kayıt olabilirler.
  • Eğer esnaf olan kişi, işletmesinde ya da çalışma alanında üç kişiden daha az kişi çalıştırıyorsa, iş kanunu üzerinden değil doğrudan borçlar kanunu üzerinden değerlendirilecektir.

Esnaf nasıl olunur konusunda bilinmesi gerekenler bu şekildedir. Ek olarak, esnaf olacak olan kişilerin bu alanda devamlılığı sağlayabilmesi ve kazancının da yüksek olabilmesi için iyi bir sektör seçimi yapması gerekmektedir. Çünkü esnaf olabilmek için kişiler ortaya ciddi bir sermaye koymaktadırlar. Sermaye söz konusu olduğunda ise, yapılan işin esnaflara kazanç sağlaması, kendisini katlaması bu durum söz konusu olmadığında bile işlletmeyi çevirebilecek seviyede olması gerekmektedir. Bundan dolayı ister gıda, ister hizmet isterseniz de inşaat sektöründe olun, bunun için doğru sermaye seçimi ve doğru bir işleyiş modeli belirlemeniz gerekmektedir.

Öğrenmek istediğini sor...

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir