Meslekler

Doçent Nasıl Olunur?

İnsan hayatı; karşılanması gereken zaruri ihtiyaç ve isteklerden mürekkeptir. Hayatın sağlıklı bir
şekilde devam edebilmesi için bu gereksinimlerin tedarik edilmesi elzemdir ancak, temel ihtiyaçlar ve
şahıs arzular bireylere para mukabilinde verilmektedir. Dolayısıyla tüm bireyler yaşamını devam
ettirebilmek için gelir sahibi olmak istemektedir. Gelir sahibi olmanın en kolay ve garanti yolu ise
meslek sahibi olmaktan geçmektedir. Bu mesleklerin içerisinde en gözde olan ve en çok rağbet gören
mesleklerden birisi de doçentliktir. Pek çok birey doçent olmayı arzulamakta ve doçent nasıl olunur
sorusuna cevap aramaktadır.

Doçent Olma Süreci
Öncelikle doçent olmak için üniversite okumak ve lisans diploması almak ön şarttır. Çünkü ülkemizde
lisans mezunu olunmadığı takdirde doçent olunamamaktadır. Lisans diploması alındıktan sonra
yüksek lisans için başvuru yapılması gerekmektedir. Yüksek lisans başvurusu, sınavı ve mülakatı ise
her fakülte için farklı şekillerde seyretmektedir. Örneğin kimi fakültelerde yazılı ve sözlü ve bedensel
sınav varken kimisinde sadece yazılı sınav vardır. Bu süreçler başarılı bir şekilde tamamlandığı
takdirde yüksek lisans süreci başlamaktadır. Yüksek lisansın ne kadar süreceği, kaç yıl olacağı fakülte
senatosu tarafından Üniversiteler Kanunu ve ilgili hukuki hükümlere aykırı olmamak kaydıyla
belirlenmektedir. Belirlenen süreyi yüksek lisans öğrencileri başarılı bir şekilde tamamladıkları
takdirde araştırma görevlisi olarak devam etmektedir. Yine rektörlüğün öngördüğü süreçler
tamamlanmalıdır. Bunun için ilgili üniversitenin mevzuatına ve Üniversiteler Kanunu’ na bakmak
yeterlidir. Araştırma görevlisi süreci tamamlandıktan sonra yardımcı doçent unvanı elde edilmektedir.
Sonrasında ise doçentlik unvanı gelmektedir. Doçentlik için gerekli şartlar:

·Uluslar arası makale
·Ulusal makale
·Kitap
·Eser
·Lisan üstü tez danışmanlığı
·Bilimsel araştırma projesi
·Bilimsel toplantı faaliyeti
·Eğitim öğretim faaliyeti
·Lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezlerinden üretilmiş yayınlar

Doçentlik başvurusu için verilen belgeler toplamda yedi jüri üyesi tarafından değerlendirilir. Bu yedi
jüri üyesinin beşi asıl ikisi yedek üyedir.

Doçent olabilmek için, yalnızca ilgili bölüme dair çalışma ve bilgi yetmemekte bununla birlikte yabancı
dil noktasında da iyi bir bilgiye sahip olmak gerekmektedir. YÖKDİL ve YDS sınavlarından altmış ve
üzeri puanın alınmış olması gerekmektedir. Sonrasında ise sözlü mülakat süreci gelmektedir.
Doçentlik için yapılan sözlü mülakatın hakikaten zor olduğunu belirtmekte fayda var.

Doçentliğin ekonomik boyutuna değinmek gerekirse, doçent maaşları yeni yapılan düzenleme ve
iyileştirme sonucu 5000 – 6500 TL arasında değişmektedir. Ancak bu salt maaştır. Bununla birlikte,
sene içerisinde yapılan çalışmalara göre ek ödemeler yapılmakta ve alınan maaş daha üst seviyelere
ulaşabilmektedir. Doçentliği cazip kılan en iyi yönleri ise; stresinin az olması, iş kazası ve ölüm riski içermemesi, izin ve tatil sürelerinin tatminkâr olması, başarı hissi vermesi ve ağır beden işçiliği
içermemesi şeklinde sırlanabilmektedir.

Öğrenmek istediğini sor...

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir