Meslekler

Büyükelçi Nasıl Olunur?

Büyükelçi yani Diplomat olmak için oldukça özverili olmak gereklidir. Büyükelçiler, ülkesinin
kültürünü, saygınlığını ve demokrasini koruyan kişiler olmaktadırlar. Sürekli seyahat halinde olurlar
ve yabancı ülkelerde kendi ülkelerini temsil ederler. Çok eski zaman diliminde elçilik görevini yapan
kişiler, ülkeler arasında mesaj getirip götürme ile ilgilenmekteydiler. Eski zamanlarda da bu tarz
elçilerin dokunulmazlığı bulunmaktaydı. Günümüzde de aynı saygınlık ve meslek anlayışı ile devam
etmektedirler. Peki, Büyükelçi nasıl olunur?
Büyükelçi olma
Günümüzde Büyükelçi olmak isteyen kişilerin sayısı bir hayli artış göstermektedir. Ancak dışarıdan
görüldüğü gibi kolay bir meslek olmamaktadır. Sürekli seyahat halinde olarak ailesinden ve
vatanından uzak diyarlarda uzun zamanlar geçirmek gerekmektedir. Bu nedenle bu göreve uygun
olarak görülen kişilerde aranan şartlardan biriside seyahat engelinin bulunmamasıdır. Büyükelçi
olmak için gerekli olan şartlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.
 • Sürekli seyahat durumları bulunduğu için buna engel bir durum taşımamak
 • İnsanlar ile anlaşabilen iyi bir şekilde iletişim kuran yapıya sahip olmak
 • Standartlardan çok daha üstün bir yeteneğe ve akademik düzeye sahip olmak
 • Söz ve yazı ile insanları etkileyebilme yeteneğine sahip olma
 • Bir veya birden fazla ana dili gibi konuşabildiği ve anlayabildiği yabancı dil bilgisine sahip
 • olma
 • Bağlı odluğu ülkesini her türlü ortamda temsil edebilme ve koruyabilme
 • Bedensel olarak herhangi bir özrü bulunmamalı
Büyükelçi olmak için yukarıda şartların tümüne sahip olmak gerekmektedir. Ülkeyi temsil edecek
kişide bu özelliklerin olması son derece önemli olmaktadır. Dışarıdan görüldüğü gibi hiçbir şekilde
kolay bir meslek olmamaktadır. Üstün bir başarı ve dikkat gerekli olmaktadır.
Bu şartlara sahip olan kişiler Dışişleri Bakanlığı tarafından Diplomat olmak amacı ile açılan sınavlara
girmek zorundadır. Bu sınav iki farklı aşamadan oluşmaktadır. Yazılı ve sözlü olan sınavlardan geçmek
Büyükelçi olmak için gerekli olmaktadır. Yazılı sınav içerisinde Türkçe kompozisyon, Yabancı dil
kompozisyon ve Türkçe ile yabancı dil arasında farklı çevirilerden oluşmaktadır. Büyükelçi olmak için
yabancı dil bilgisine fazlasıyla önem verildiğinden dolayı, sınavda yabancı dil ağırlıklı ölçmeler yer
almaktadır. Büyükelçi olmak için sözlü sınav, yazılı sınavı geçtikten sonra bu kişilerin karşısına
çıkmaktadır. Sözlü sınavda aşağıdaki konulara dikkat edilmektedir.
 • Kişinin fiziki görünümüne
 • Kendisini ifade edebilmesine ve diksiyonuna
 • Konuşma tarzına ve mimiklerine
 • Ülkenin bulunduğu durum ve geçmişi hakkında bilgi seviyesine
 • Osmanlı tarihi siyasi bilgisine
 • Dünya siyasi tarih bilgisine
 • Anayasa Hukuku bilgisine
Siyasal sistemler, İnsan hakları, Türkiye’nin yönetim yapısı, Uluslararası hukuk, Devletler özel
hukuku, Hukukun temel kavramları, Medeni hukuk, Türkiye ekonomisi, Maliye, Uluslararası
ekonomi ve genel kültür konularındaki bilgi seviyesine
Yukarıda yer alan konuların hepsinde Büyükelçi adayı olan kişiye sözlü mülakat uygulanmaktadır.
Ülkenin dışarıda temsili ile ilgilenecek olan kişide yeterli bütün donanım seviyesinin bulunduğundan
emin olunmaktadır. Bu aşamaları geçen kişiler sınavlarda başarılı olarak görülür ve 2 senelik bir aday
memurluk çalışmasından sonra, uygun görüldüğü takdirde Büyükelçi olunur.

Öğrenmek istediğini sor...

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir