Faydalı Bilgiler

4B’li nasıl olunur?

Günümüzde, bütün bireyleri geçim derdi sarmış durumdadır. Bu itibarla hemen hemen bütün bireyler
bir gelir kapısı elde etmenin telaşı içerisindedirler. Pek çok kimse ise bu gelir kapısının devletten yana
olmasını arzu etmek istemekte ve dolayısıyla kamu personeli olmayı arzu etmektedir. Bilindiği gibi
kamu personellerine memur denilmektedir. Bu kesimin tabi olduğu hukuk kaidesi 657 sayılı devlet
memurları kanunudur. Bu kanuna göre 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere çalışanlar dört farklı kategoriye
ayrılmaktadır. 4A grubunda yer alana memurlar klasik devlet memurlarıdır. İş garantisi vardır. Bu
kesim memurların toplu sözleşme hakları vardır ancak grev hakları yoktur. Şimdi ise, 4B nedir, 4B li
nasıl olunur? Sorularına değinmekteyiz.

Devlet, faaliyetlerini doğru, güvenli ve adaletli bir şekilde ifa edebilmek için kendi içerisinde birtakım
kurum ve kuruluşlara ayrılmıştır. Bu kurumlar kamu hizmeti bir diğer adıyla amme hizmeti yaparak
kamunun ilgili ihtiyaçlarını karşılamakta ve kamu düzenini sağlamaktadır. Ancak bazı zamanlar bu
kurumların bir ya da birkaçında kamu hizmeti yeteri kadar karşılanamamakta ve personel noktasında
eksiklik yaşanmaktadır. İşte bu gibi durumlarda yani devletin ihtiyacı olduğu zamanlarda on iki aylık
sözleşme ile alınan kimselere 4B li denilmektedir. Bu gruptaki çalışanların sözleşmelerinin her yıl
tekrarlanması gerekmektedir. 4B li olmak için öncelikle 4B çalışanlarının hangi meslek grubunda
olduğuna 657 ye göre bakmak ve sonrasında ilgili meslek ile ilgili başvuruyu yapmak gerektir. Bireyler,
başvuru yaptıkları mesleğe göre yazılı, sözlü ve bedensel sınav ya da mülakatlara tabi
tutulabilmektedir.

4B Nedir?
4B liler ile 4A lıların çalışma koşulları tamamen aynıdır. Ancak özlük hakları dolayısıyla 4B liler 5510
sayılı sosyal sigortalar kanununa balı bulunmaktadırlar. Bu itibarla başta öğretmenler olmak üzere
hemşire, doktor, laborant ve diyanet işleri başkanlığına bağlı olan imam, kuran hocası ve vaiz gibi
çalışanlar vardır.

4C liler ise işçilerden ve özellikle mevsimlik işçilerden oluşuyor. Yaşanan özelleştirmelerden sonra işini
kaybeden insanların da geçebildiği bu kadronun kural ve şartları tekel eylemleri sonrası düzeltilmiş ve
iyileştirilmiştir. 4C liler kapsamında ülkemizde hemen hemen yüz bin civarında çalışan bulunmaktadır.
Bu kapsamda çalışanlar da uzun süreden beri daimi devlet işçi kadrosuna geçmeyi arzu etmektedir.
Geçtiğimiz günlerde yapılan habere göre CB taşeron işçilere kadro müjdesi verdi. Bu itibarla 4C
statüsünde çalışan kimselerin statü olarak 4B kadrosuna alınacağını belirtti. 4B kapsamında çalışanlar
ise sürekli devlet işçileri olmaktadır. Sendika kaynaklı hakları sebebiyle kamu noktasında en iyi
şartlara sahip 4B kadrosunda iş garantisi ve güvencesi vardır.

4B lilerin 4A statüsünde çalışan kamu görevlileri gibi daimi bir memurluğun verileceği şu sıralar gerek
sosyal medyada gerekse başka mecralarda sık sık dile getirilmektedir. Ancak bununla ilgili yetkili,
resmi ve ilgili makam ve mercilerden herhangi bir açıklama yoktur.

Öğrenmek istediğini sor...

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir